Category: Truyền cảm hứng

Giúp học sinh apply vào trường đại học top 100 tại Mỹ chỉ trong vòng một tháng – Mình đã biến điều không tưởng thành sự thật!

Lường trước nhiều rủi ro trong việc apply học bổng Mỹ chỉ trong vòng một tháng với bộ hồ sơ gần như là số 0, cố vấn Lê Huỳnh Phúc vẫn kiên trì đồng hành cùng học sinh đến khi […]

Read More