MoraNow's Blog

Những bài viết & tin tức mới nhất đến từ MoraNow và các Cố vấn

Top 10 trường đại học Mỹ trong lĩnh vực Giáo dục

Một năm dịch bệnh đã phần nào chứng tỏ sự quan trọng của ngành Giáo dục trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể không mua hàng hiệu, không đến những quán ăn đắt tiền, không tới phòng gym, không đi du lịch, nhưng dù thế nào chúng ta cũng phải học! 

Chính vì vậy, mặc dù cũng gặp rất nhiều khó khăn trong năm vừa rồi, nhưng Giáo dục lại là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển bền vững nhất qua mùa dịch. Để giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong việc chọn trường Đại học phù hợp với ước mơ làm việc cho nền giáo dục Mỹ, MoraNow xin giới thiệu với bạn top 10 trường Đại học sáng giá sau đây!

1. Princeton University

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #1 NU

▪️ Tọa lạc tại: New Jersey

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $70,200

▪️ Tuyển sinh: Đại học Pennsylvania nổi tiếng với quá trình tuyển sinh có tính chọn lọc cao với tỷ lệ chấp nhận là 6%, tỷ lệ chấp nhận sớm 13.9%. Một nửa số ứng viên được nhận vào Đại học Princeton có điểm SAT từ 1460 đến 1570 hoặc điểm ACT từ 33 đến 35. 

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

 • Học phí: $53,890. 
 • Hỗ trợ tài chính: Tại Đại học Princeton, 62% sinh viên đại học nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) ở mức trung bình là $57,251.

2. Harvard University

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #2 NU

▪️ Tọa lạc tại: Massachusetts

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $69,000

▪️ Tuyển sinh: Đại học Harvard nổi tiếng với quá trình tuyển sinh có tính chọn lọc cao với tỷ lệ chấp nhận là 5%. Một nửa số ứng viên được nhận vào Đại học Harvard có điểm SAT từ 1460 đến 1570 hoặc điểm ACT từ 33 đến 35. 

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

 • Học phí: $54,002. 
 • Hỗ trợ tài chính: Tại Đại học Harvard, 52% sinh viên đại học nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) ở mức trung bình là $58,902.

3. Columbia University

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #3 NU

▪️ Tọa lạc tại: New York

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $67,500

▪️ Tuyển sinh: Đại học Columbia nổi tiếng với quá trình tuyển sinh có tính chọn lọc cao với tỷ lệ chấp nhận là 5%. Một nửa số ứng viên được nhận vào Đại học Columbia có điểm SAT từ 1450 đến 1570 hoặc điểm ACT từ 33 đến 35. 

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

 • Học phí: $64,380. 
 • Hỗ trợ tài chính: Tại Đại học Columbia, 50% sinh viên đại học nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) ở mức trung bình là $59,297.

4. Massachusetts Institute of Technology

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #4 NU

▪️ Tọa lạc tại: Massachusetts

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $82,300

▪️ Tuyển sinh: Đại học Massachusetts nổi tiếng với quá trình tuyển sinh có tính chọn lọc cao với tỷ lệ chấp nhận là 7%, chấp nhận sớm là 7.4%. Một nửa số ứng viên được nhận vào Đại học Massachusetts có điểm SAT từ 1510 đến 1570 hoặc điểm ACT từ 33 đến 35. 

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

 • Học phí: $53,818. 
 • Hỗ trợ tài chính: Tại Đại học Massachusetts, 63% sinh viên đại học nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) ở mức trung bình là $53,360.

5. Yale University

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #4 NU

▪️ Tọa lạc tại: Connecticut

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $64,500

▪️ Tuyển sinh: Đại học Yale nổi tiếng với quá trình tuyển sinh có tính chọn lọc cao với tỷ lệ chấp nhận là 6%. Một nửa số ứng viên được nhận vào Đại học Yale có điểm SAT từ 1460 đến 1570 hoặc điểm ACT từ 33 đến 35. 

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

 • Học phí: $57,700. 
 • Hỗ trợ tài chính: Tại Đại học Yale, 54% sinh viên đại học nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) ở mức trung bình là $58,802.

6. University of Chicago

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #6 NU

▪️ Tọa lạc tại: Illinois

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $60,100

▪️ Tuyển sinh: Đại học Chicago nổi tiếng với quá trình tuyển sinh có tính chọn lọc cao với tỷ lệ chấp nhận là 6%. Một nửa số ứng viên được nhận vào Đại học Chicago có điểm SAT từ 1500 đến 1570 hoặc điểm ACT từ 33 đến 35. 

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

 • Học phí: $59,298. 
 • Hỗ trợ tài chính: Tại Đại học Chicago, 40% sinh viên đại học nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) ở mức trung bình là $52,471.

7. University of Pennsylvania

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #8 NU

▪️ Tọa lạc tại: Philadelphia, Pennsylvania

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $68,100

▪️ Tuyển sinh: Đại học Pennsylvania nổi tiếng với quá trình tuyển sinh có tính chọn lọc cao với tỷ lệ đỗ là 8%. Một nửa số ứng viên được nhận vào Đại học Pennsylvania có điểm SAT từ 1450 đến 1560 hoặc điểm ACT từ 33 đến 35. 

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

 • Học phí: $60,042. 
 • Hỗ trợ tài chính: Tại Đại học Pennsylvania, 46% sinh viên đại học nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) ở mức trung bình là $51,403.

8. Johns Hopkins University

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #9 NU

▪️ Tọa lạc tại: Baltimore, Maryland

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $66,100

▪️ Tuyển sinh: Hành trình ứng tuyển vào Đại học Johns Hopkins cũng khá cạnh tranh với tỷ lệ chấp nhận là 10%. Một nửa số ứng viên được nhận vào JHU có điểm SAT từ 1470 đến 1570 hoặc điểm ACT từ 33 đến 35.

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: Tại Đại học Johns Hopkins, 51% sinh viên đại học toàn thời gian nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) ở mức trung bình là $47,843.

9. Northwestern University

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #9 NU

▪️ Tọa lạc tại: Evanston, Illinois

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $61,000

▪️ Tuyển sinh: Tỷ lệ chấp thuận tại Đại học Northwestern là 9%. Một nửa số ứng viên được nhận vào Đại học Northwestern có điểm SAT từ 1440 đến 1550 hoặc điểm ACT từ 33 đến 35.

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: Tại Đại học Northwestern, 46% sinh viên đại học toàn thời gian nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu ở mức trung bình là $52,629.

10. Duke University

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #12 NU

▪️ Tọa lạc tại: North Carolina

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $68,900

▪️ Tuyển sinh: Tỷ lệ chấp thuận tại Đại học Duke là 8%. Một nửa số ứng viên được nhận vào Đại học Duke có điểm SAT từ 1480 đến 1570 hoặc điểm ACT từ 33 đến 35.

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

 • Học phí: $60,488
 • Hỗ trợ tài chính: Tại Đại học Duke, 46% sinh viên đại học toàn thời gian nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu ở mức trung bình là $55,374.

—————–

Nguồn: U.S.News.

▶️ ĐĂNG KÝ NHẬN BUỔI TƯ VẤN DU HỌC MIỄN PHÍ TẠI: https://bit.ly/mora_free_consulting

———————-

🖥 MoraNow – nền tảng online kết nối học sinh Việt Nam và các du học sinh Mỹ đi trước