MoraNow's Blog

Những bài viết & tin tức mới nhất đến từ MoraNow và các Cố vấn

Top 10 trường Đại học Mỹ trong lĩnh vực Tài chính

Mỹ được coi là một trong những trung tâm tài chính lớn của thế giới, nổi tiếng nhất với huyền thoại Phố Wall – New York. Với cơ hội việc làm rộng mở, mức lương khởi điểm hậu hĩnh và chính sách ưu tiên khi xét nhập cư, ngành tài chính luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều du học sinh quốc tế. 

Nếu tới Mỹ để học tài chính, bạn nên đặt mục tiêu vào những ngôi trường nào? Cùng MoraNow khám phá top 10 trường đại học Mỹ trong lĩnh vực tài chính nhé!

01. University of Pennsylvania

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #8 NU; #1 in Finance

▪️ Tọa lạc tại: Philadelphia, Pennsylvania

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $68,100

▪️ Tuyển sinh: Đại học Pennsylvania nổi tiếng với quá trình tuyển sinh có tính chọn lọc cao với tỷ lệ đỗ là 8%. Một nửa số ứng viên được nhận vào Đại học Pennsylvania có điểm SAT từ 1450 đến 1560 hoặc điểm ACT từ 33 đến 35. 

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

Học phí: $60,042. 

Hỗ trợ tài chính: Tại Đại học Pennsylvania, 46% sinh viên đại học nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) trung bình là $51,403.

02. New York University

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #30 NU; #2 in Finance

▪️ Tọa lạc tại: New York

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $59,500

▪️ Tuyển sinh: New York University nổi tiếng với quá trình tuyển sinh có tính chọn lọc cao với tỷ lệ đỗ là 16%. Một nửa số ứng viên được nhận vào New York University có điểm SAT từ 1350 đến 1530 hoặc điểm ACT từ 30 đến 34. 

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

Học phí: $54,880. 

Hỗ trợ tài chính: Tại New York University, 42% sinh viên đại học nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) trung bình là $32,933.

03. University of Michigan – Ann Arbor

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #24 NU; #3 in Finance

▪️ Tọa lạc tại: Michigan

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $64,700

▪️ Tuyển sinh: University of Michigan-Ann Arbor nổi tiếng với quá trình tuyển sinh có tính chọn lọc cao với tỷ lệ chấp nhận là 23%. Một nửa số ứng viên được nhận vào trường có điểm SAT từ 1340 đến 1530 hoặc điểm ACT từ 31 đến 34. 

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

Học phí: $52,266 (out-of-state tuitions and fee).

Hỗ trợ tài chính: Tại University of Michigan-Ann Arbor, 39% sinh viên đại học nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) trung bình là $21,665.

04. Massachusetts Institute of Technology

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #4 NU; #4 in Finance

▪️ Tọa lạc tại: Massachusetts

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $82,300

▪️ Tuyển sinh: Đại học Massachusetts nổi tiếng với quá trình tuyển sinh có tính chọn lọc cao với tỷ lệ chấp nhận là 7%, chấp nhận sớm là 7.4%. Một nửa số ứng viên được nhận vào Đại học Massachusetts có điểm SAT từ 1510 đến 1570 hoặc điểm ACT từ 33 đến 35. 

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

Học phí: $53,818. 

Hỗ trợ tài chính: Tại Đại học Massachusetts, 63% sinh viên đại học nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) trung bình là $53,360.

05. University of Texas at Austin

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #42 NU; #5 in Finance 

▪️ Tọa lạc tại: Texas

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $58,800

▪️ Tuyển sinh: University of Texas at Austin nổi tiếng với quá trình tuyển sinh có tính chọn lọc cao với tỷ lệ chấp nhận là 32%. Một nửa số ứng viên được nhận vào University of Texas at Austin có điểm SAT từ 1230 đến 1480 hoặc điểm ACT từ 27 đến 33. 

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

Học phí: $39,322 (out-of-state tuitions and fee).

Hỗ trợ tài chính: Tại University of Texas at Austin, 40% sinh viên đại học nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) trung bình là $9,343.

06. University of California-Berkeley

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #22 NU; #6 in Finance

▪️ Tọa lạc tại: California

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $66,800

▪️ Tuyển sinh: Đại học California-Berkeley nổi tiếng với quá trình tuyển sinh có tính chọn lọc cao với tỷ lệ chấp nhận là 17%. Một nửa số ứng viên được nhận vào Đại học California-Berkeley có điểm SAT từ 1310 đến 1530 hoặc điểm ACT từ 28 đến 34. 

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

Học phí: $43,980 (out-of-state tuitions and fee).

Hỗ trợ tài chính: Tại Đại học California-Berkeley, 44% sinh viên đại học nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) trung bình là $22,420.

07. Boston College

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #35 NU; #7 in Finance

▪️ Tọa lạc tại: Massachusetts

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $60,400

▪️ Tuyển sinh: Boston College nổi tiếng với quá trình tuyển sinh có tính chọn lọc cao với tỷ lệ chấp nhận là 27%. Một nửa số ứng viên được nhận vào Boston College có điểm SAT từ 1340 đến 1500 hoặc điểm ACT từ 31 đến 34. 

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

Học phí: $60,202. 

Hỗ trợ tài chính: Tại Boston College, 42% sinh viên đại học nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) trung bình là $44,424.

08. Carnegie Mellon University

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #26 NU; #7 in Finance

▪️ Tọa lạc tại: Pennsylvania

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $74,600

▪️ Tuyển sinh: Đại học Carnegie Mellon nổi tiếng với quá trình tuyển sinh có tính chọn lọc cao với tỷ lệ chấp nhận là 15%, tỷ lệ chấp nhận sớm 13.9%. Một nửa số ứng viên được nhận vào Đại học Carnegie Mellon có điểm SAT từ 1460 đến 1560 hoặc điểm ACT từ 33 đến 35. 

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

Học phí: $58,924. 

Hỗ trợ tài chính: Tại Đại học Carnegie Mellon, 39% sinh viên đại học nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) trung bình là $43,475.

09. University of North Carolina-Chapel Hill

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #28 NU; #9 in Finance

▪️ Tọa lạc tại: North Carolina

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $51,500

▪️ Tuyển sinh: University of North Carolina-Chapel Hill nổi tiếng với quá trình tuyển sinh có tính chọn lọc cao với tỷ lệ chấp nhận là 23%, tỷ lệ chấp nhận sớm là 28.1%. Một nửa số ứng viên được nhận vào University of North Carolina-Chapel Hill có điểm SAT từ 1300 đến 1490 hoặc điểm ACT từ 27 đến 33. 

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

Học phí: $36,200 (out-of-state tuition and fees). 

Hỗ trợ tài chính: Tại University of North Carolina-Chapel Hill, 44% sinh viên đại học nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) trung bình là $16,893.

10. University of Virginia

▪️ Thứ hạng chung tại Mỹ: #26 NU; #10 in Finance

▪️ Tọa lạc tại: Virginia

▪️ Mức lương khởi điểm của cựu sinh viên: $62,300

▪️ Tuyển sinh:  University of Virginia nổi tiếng với quá trình tuyển sinh có tính chọn lọc cao với tỷ lệ chấp nhận là 24%, tỷ lệ chấp nhận sớm là 26%. Một nửa số ứng viên được nhận vào University of Virginia có điểm SAT từ 1340 đến 1520 hoặc điểm ACT từ 30 đến 34. 

▪️ Học phí & hỗ trợ tài chính: 

Học phí: $52,957 (out-of-state tuition and fees). 

Hỗ trợ tài chính: Tại University of Virginia, 36% sinh viên đại học nhận được một số loại hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu (need-based financial aid) và học bổng hoặc giải thưởng trợ cấp dựa trên nhu cầu (need-based scholarship or grant award) trung bình là $24,726.

Nguồn: U.S.News.

▶️ ĐĂNG KÝ NHẬN BUỔI TƯ VẤN DU HỌC MIỄN PHÍ TẠI: https://bit.ly/mora_free_consulting

———————-

🖥 MoraNow – nền tảng online kết nối học sinh Việt Nam và các du học sinh Mỹ đi trước

▪️ Khám phá danh sách cố vấn và đặt lịch hẹn ngay bây giờ tại: http://bit.ly/mora_210511

▪️ Trở thành Đối tác Cố vấn trên Mora: http://bit.ly/mora_210511_counselors